Kwaliteitscontrole

Het uitvoeren van de eindcontrole van alle geproduceerde orders.

De afdeling

De eindcontrole van de geproduceerde orders vindt plaats aan de hand van steekproeven en op basis van de per klant en per product overeengekomen en vastgelegde specificaties. Na goedkeuring wordt per order een Kwaliteitscertificaat opgesteld, waarin wordt bevestigd dat het product voldoet aan de specificaties en dat het is geproduceerd overeenkomstig de cGMP-regels. Op grond hiervan wordt de order vrij gegeven voor levering tezamen met een steekproef van de order voor de ingangscontrole van de klant.
Voor een aantal klanten is Intergrafipak een Certified leverancier. Dit betekent dat deze klanten geen steekproef ontvangen, geen ingangscontrole uitvoeren en dus vertrouwen op de uitgevoerde eindcontrole.